Historie

V devadesátých letech minulého století

 

tedy v době velkého stavebního boomu, vzniká vedle velkých kolosů i řada malých stavebních firem. 4. února 1997 se k nim přidává i Wermont, který své místo na trhu zpočátku hledá v drobných stavebních činnostech: opravuje byty, bytová jádra, provádí malování interiérů a jiné drobné práce. Až do roku 2005 plní funkci malé firmy, zaměstnávající v průměru 3 řemeslníky.

 

Rok 2006

 

je pro činnost Wermontu zlomový. Nejenže podstatně firma rozšiřuje svoji činnost, ale začíná se věnovat i aktuální problematice posledních let – úpravě vody. Počet stávajících šesti až sedmi zaměstnanců se při realizaci různorodých prací elasticky zvyšuje. Firma v té době už renovuje kompletně fasády, rekonstruuje bytové jednotky včetně rozvodů vody, odpadů, topení, pokládání zámkové dlažby, obkládání stěn, instalování sádrokartonů, pokládky izolace a dalších prací.

 

Dnes

 

je firma zapsána v dotačním programu „Zelená úsporám“, běžnou součástí její práce jsou i kompletní rekonstrukce včetně zařízení stavebního povolení. Její činnost se v posledních letech rozrostla také o správu nemovitostí, zemní a výkopové práce bagrem a JCB, zajištění přepravy Avií.

Mezi spokojené klienty patří i soukromé firmy nemalého významu: Oční klinika OFTA, Kosmetické laserové centrum VS LASERA nebo Klinika plastické chirurgie AESTEA. Pro tyto subjekty provedl Wermont ke spokojenosti klienta náročnou úpravu objektů včetně speciálních požadavků na rekonstrukce operačních sálů.

Další